AITAME HOOLIDA -

ÕPIME KOOS JA

JAGAME KOGEMUSI!

Ettevõttest

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

 

MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) täienduskoolituse õppekavarühma „Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine“ kvaliteedi hindamise ning HAKA täienduskoolituse hindamisnõukogu 23.08.2023 toimunud istungil langetas nõukogu otsuse, et MTÜ Hoolekande Arendamise Instituudile omistatakse eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühmas kvaliteedimärk.

 

Mittetulundusühingu Hoolekande Arendamise Instituut eesmärgiks on läbi viia tervishoiuspetsialistidele ja teistele töötajatele arendavaid erialaseid täiendkoolitusi üle Eesti, arvestades ühiskonnas ja tervishoius toimuvaid muutusi.

 

Teadmiste edastamisel pööratakse tähelepanu rakendatavatele haridusmetoodikatele, et tagada osalejate huvitatus ja õpimotivatsioon.

Kui soovite tellida koolitust või saada lisainfot, võtke julgelt ühendust.

© MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut l Registrikood: 880242384